Vad vill Föräldravrålet?

Vi vill att politiker ska visa mod och beslutsamhet i klimatfrågan. Vi ger röst åt alla som ännu inte är födda eller är för små för att föra sin talan kring den klimatproblematik som de inte bidragit till. Vi vill att kommande generationer ska kunna njuta av livet på jorden på det sätt vi har kunnat göra.

Vi vill därför se en politik som på allvar kan rädda barnen vi älskar och alla barn från en framtid med oåterkalleliga klimatförändringar. Ensam kan inte göra allt men tillsammans kan vi göra något!

Föräldravrålet uppmanar samtliga politiker att

  1. Ge klimatomställningen högsta prioritet från och med nu.
  2. Göra det lätt för privatpersoner att leva klimatvänligt.
  3. Göra Sverige till ett föregångsland inom klimatområdet.

Håller du med?

Vår ”policy”

Föräldravrålet tar inte ställning till enskilda lösningar. Vi följer vetenskapen och ställer oss bakom experter och forskare inom området. Vi ser att vi kommer behöva alla lösningar som finns på bordet och fler därtill. Vi behöver skärpa ambitionerna helt enkelt och sluta ”smådutta”. Vi tycker det är tråkigt att debatten ofta handlar om huruvida ett enskilt förslag är bra eller dåligt, där olika ”sidor” ställer sig på tvären mot varandra och inte för konstruktiva samtal med varandra om hur vi ska komma framåt. Det finns många ohållbara normer i samhället idag som behöver brytas och för det krävs både teknikutveckling, beteendeförändringar och politiska styrmedel både av typen morötter och piskor.

Kontakta oss

Not readable? Change text. captcha txt