Föräldravrålet startades 2012 av ”vanliga föräldrar” som kände frustration över att så lite händer i klimatfrågan. Uppropet ville då som nu sätta press på politiker att visa mod och beslutsamhet i klimatfrågan. Efter att ha jobbat intensivt inför riksdagsvalet 2014 har Föräldravrålet fortsatt sitt arbete och står idag som en av initiativtagarna till en internationell koalition av föräldra- och klimatgrupper i kampanjen Our Kids’ Climate (Våra Barns Klimat).

Föräldravrålet består av pappor, mammor, bonusföräldrar, farmödrar, morbröder, gammelmostrar, storasystrar, gudfäder och vänner. Kort och gott ryms hela den så kallade föräldragenerationen i vårt upprop, man behöver inte ha egna barn för att vara med och stötta oss.

Vi vill ge röst åt alla som nu är för små för att föra sin talan när det gäller den klimatproblematik de varken bidragit till eller kunnat begränsa skadan av. Och vi nöjer oss inte med det. Vi vrålar också för att kommande generationer ska kunna njuta av sitt liv på jorden på det sätt vi har kunnat göra.

Klimatfrågan angår alla – vi är därför politiskt och religiöst obundna.

Vi vill se en politik som på allvar kan rädda barnen vi älskar och alla barn från en framtid med oåterkalleliga klimatförändringar. Ensam kan inte göra allt men tillsammans kan vi göra något!

Föräldravrålet uppmanar samtliga politiker att:

  1. Ge klimatfrågan högsta prioritet från och med nu.
  2. Göra det lätt för privatpersoner att leva klimatvänligt.
  3. Göra Sverige till ett föregångsland inom klimatområdet.

Föräldravrålshistorik – Aktiviteter från starten 2012

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2016

Andra medlemsorganisationer

Global Call for Climate Action

Climate Parents

Climate Parents (Finland)

Besteföreldres Klimataksjon

Climate Mama

Grands-Parents pour le climat - Suisse

Dear Tomorrow

Moms Clean Air Force

Mothers Out Front

No Planeta B

Canadian Parents for Climate Action

The 2050 Project

The Mothers Project

Kids for COP21

IndyACT

Kontakta oos