Åt vilket håll rör sig Sverige?

Föräldravrålet gör partiernas klimatpolitik synlig!

I vår och WWF:s enkät ställer vi frågor till alla riksdagspartier om hur de tänker genomföra klimatomställningen.

Svaren kommer att granskas av WWF och Föräldravrålet och sedan publiceras på Klimathandling.nu och på vår webb. Vår granskning kommer att innefatta en jämförelse av partiernas politik. Vi lyfter fram varje partis styrkor respektive svagheter.

Vi baserar vår bedömning av svaren på Naturvårdsverkets första uppföljning av klimatmålen och Miljömålsberedningens två delbetänkanden. När det gäller de konsumtionsbaserade utsläppen vilar också vår analys framförallt på det arbete som Naturvårdsverket presenterar.

Enkäten är ute hos partierna nu och de har till slutet av april på sig att svara.

Läs frågorna partierna fått

Kontakta oss

Not readable? Change text. captcha txt