2015 startade Föräldravrålet det internationella nätverket Our Kids’ Climate. Tillsammans är vi 13 systerorganisationer från åtta länder (Peru, Australien, USA, England, Canada, Finland, Schweiz och Frankrike) som arbetar för att påverka den internationella klimatpolitiken. Under 2015 samlade Our Kids’ Climate in tusentals namnunderskrifter från hela världen. Underskrifterna lämnades sedan över till FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon på det internationella klimatmötet i Paris i slutet av november 2015. Our Kids’ Climate fortsätter nu samverka för en 100 procent förnybar framtid för våra barn.

I vårt samarbete Our Kids’ Climate kvarstår Föräldravrålets mission, som är att föra fram barnens perspektiv i klimatfrågan. Vi vill nu dela vår entusiasm inför det internationella samarbetet med dig. Var med oss på den här resan. Med ditt bidrag hörs vi starkare.

Med uppropet Our Kids’ Climate kommer Föräldravrålet kunna:

  • Driva internationella kampanjer och anordna större events
  • Höras och synas globalt i sociala medier, press, radio och TV
  • Störe möjliget att nå ut med artiklar, multimedia, möten och tal
  • Nå till fler på Facebook och med våra nyhetsbrev
  • Utöka vårt stora nätverk med civilsamhället, media och klimatprofiler
  • I vår gästblogg får fler kända, okända och alltid intressanta skribenter
Kontakta oss