Sometimes you have to take little steps and sometimes you have to run like a Buffalo

 In Föräldravrålet/blogg
Bo Norrman

Bo Norrman

Att få barn är en resa med tydlig början men utan givet slut. Det är en resa där målet är att släppa taget och ta ett steg tillbaka. Vi börjar resan nära; tätt intill de liv som har anförtrotts oss. Som i kupade händer håller vi våra barn, vårdar dem och skyddar dem.

Snart börjar de skapa ett eget liv och vi behöver tidigt öppna upp och ge dem luft – och ändå alltid finnas kvar. Med tiden blir våra händer en plattform från vilken de kan ta sats för att ge sig iväg från oss. Vår roll är att med glädje se dem lämna, trots den oro vi ibland kan känna. För det finns en punkt när vi inte längre kan skydda dem, bara hoppas att de har fått med sig nog av kunskaper och några kloka råd som gör dem beredda att ta sig an världen på egen hand. Vi kan inte skydda vår barn mot allt. Däremot har vi har ett ansvar för att ge dem möjligheter att själva skapa sin väg.

Förutsättningarna för våra barns resa ut i världen ändras nu drastiskt. Klimatförändringen kastar en skugga över deras framtid. För små barn är både hetta och torka, översvämningar och brist på rent vatten ett direkt hot. Även ungdomar drabbas och det är smärtsamt att inse att när klimatet ändras på ett oförutsägbart och ibland våldsamt sätt så är våra råd och vägledningar inte längre giltiga när de skall ut i världen. Lockande kuster kan svämmas över av stormar. Spännande stadsgator blir plötsligt floder när skyfallet kommer. Torka driver människor på flykt, bidrar till krig och konflikt.

Nyligen har jag sett Naomi Klein’s nya film; ”This changes everything”. Hennes klara budskap är att klimatet inte handlar om isbjörnar, det handlar om oss människor; ”We are nature”. Det är något som vi i Sverige med vår närhet till naturen kan ta till oss. Var vi än bor kan vi på en halvtimme vara ute i skogen eller vid stranden av hav och sjö. Det är få förunnat att leva på det sättet. Vi har ett ansvar för att föra den kontakten vidare och även att tala om värdet av att vara en del av naturen istället för att se den som en kuliss.

I Kleins film säger en av huvudpersonerna att “sometimes you have to take little steps and sometimes you have to run like a Buffalo”. Nu är det hög tid att springa fort och vi som föräldrar behöver finnas i första ledet. Vi kan inte dra oss tillbaka även om vi har barn som lämnat hemmet. Vi har ett ansvar att fortsatt skapa de bästa förutsättningar för de liv vi fört till världen. Tar vi oss an den utmaningen kan klimatkrisen vändas till en möjlighet, eller som Klein säger: ”What if global warming is our best chance?”

Bo Norrman

Vrålar för Jonatan 26 och Maja 24, nu vuxna barn som redan rör sig i stora och även för mig okända delar av världen. Det jag hoppas att jag har givit dem under sin uppväxt är kontakten med havet och att vara på en plats där vädret mer än klockan styr dagen.

Läs även min blogg zenightowl.blogspot.se

Recent Posts
Kontakta oss

Not readable? Change text. captcha txt