Att bryta invanda mönster är nyckeln

 In Föräldravrålet/blogg
Mikael Eriksson Björling

Mikael Eriksson Björling

Vi har alla beteenden och vanor. En del är vi medvetna om men andra bara finns där utan vi lägger märket till dem. Det är dessa beteenden och vanor som bestämmer hur mycket resurser vi förbrukar och det gäller enskilda individer såväl som företag och organisationer.

Problemet är att vi i många fall inte är medvetna om vilken påverkan just mitt beteende har.

Här kan vi få hjälp av ny teknik och smarta lösningar som kan översätta exakt vad mitt beteende gör för avtryck både på miljö och i plånbok så att vi har något att agera på. Om vi får en direkt återkoppling visuellt och taktilt t.ex. om vad det kostar (energi, miljöpåverkan och i pengar) att duscha i stället för att fylla badkaret, eller exakt hur besparingarna ser ut om man sänker temperaturen i huset med två grader. Eller att kunna jämföra produkt A med produkt B för att se vilken som ger minst avtryck. Då har vi information som kan hjälpa oss att ändra på våra vanor och få oss att göra ett aktivt val.

Detta gäller förstås inte bara privatpersoner utan i största grad företag och organisationer. Om dessa ges bättre beslutsunderlag kan de också bryta sina mönster.

Vi är också ganska bra på att göra som vi alltid gjort, att följa gamla invanda mönster. Vi måste börja utmana och ompröva konventioner och tänka helt nytt i många områden.

Varför byggs det fortfarande fastigheter, lägenheter och kontorshus med flera våningsplan garageyta under? Varför byggs det inte omklädningsrum, cykelförvaring, cykeltvättar etc istället. Varför kan den som åker mycket bil göra stora ekonomiska avdrag för att kompensera sitt resande medan en cyklist som har 10-20 km till jobbet inte kan göra några avdrag? Den senare borde snarare få pengar, eller? Här finns möjligheter att skapa ett system av krediter baserat på vilka val vi gör i vardagen. Mindre påverkan ger plus medan större påverkan ger minus på kontot.

Nya sociala tjänster för samarbete och delning kan också komma spela en roll i hur vi se på fysiska resurser och tjänster. I ett normalt svenskt villaområde finns det hundratals motorgräsklippare (trots små tomter), hundratals högtryckstvättar, kantklippare, osv. när det säkerligen skulle räcka med en bråkdel av dessa saker. I praktiken vill man ju bara ha tillgång till en gräsklippare exakt när man har behovet, och utan för mycket besvär. Delning och samarbete som tjänst blir vanligare inom fler och fler områden. Det kan vara ett kvarter som delar på olika fysiska resurser, eller att man delar sitt resande med bil eller taxi, eller det kan vara delandet av arbetsytor och kringtjänster på co-working platser.

Ny smart teknik och nya tjänster kommer hjälpa oss med beslutsunderlag i vardagen. Men vi måste våga utmana oss själva, bryta invanda mönster och pröva nya tankesätt. Då fixar vi det här!

Mikael Eriksson Björling vrålar för Astrid 6 år, August 4 år Gustav 1 år och alla andra barn på jorden!

Recent Posts
Comments
pingbacks / trackbacks
Kontakta oss

Not readable? Change text. captcha txt