Vad vill Föräldravrålet?

Vi vill att politiker ska visa mod och beslutsamhet i klimatfrågan. Vi ger röst åt alla som ännu inte är födda eller är för små för att föra sin talan kring den klimatproblematik som de inte bidragit till. Vi vill att kommande generationer ska kunna njuta av livet på jorden på det sätt vi har kunnat göra.

Vi vill därför se en politik som på allvar kan rädda barnen vi älskar och alla barn från en framtid med oåterkalleliga klimatförändringar. Ensam kan inte göra allt men tillsammans kan vi göra något!

Föräldravrålet uppmanar samtliga politiker att:

  • Sverige ska halvera sina utsläpp till 2030 enligt klimatlagen och sedan fortsätta mot noll. Vetenskapen kräver detta för att vi ska skydda livet på planeten och våra barns framtid. Slutsatsen från IPCCs 1.5-rapport är dock att Sverige som ledande land måste gå väsentligt snabbare fram. Vi måste nu ha en politik som levererar vad den lovat, från år till år (t.ex. mer än 10% minskning). Vi accepterar inte att vi skjuter problemet framför oss utan att de tuffa beslut som krävs för att få Sverige på rätt kurs tas. Om inte Sverige lyckas kommer Parisavtalet ha en liten chans så vårt ansvar och möjlighet är mycket stor.
  • Samtidigt vill vi uppmana alla föräldrar att bli planetskötare och göra sin första halveringsresa och visa för andra att det ökar livskvaliteten. Alla måste göra sin del om vi ska kunna klara Parisavtalet och detta skapar en föräldrakraft som hjälper politiker att fatta modiga beslut.
  • Klimatvänliga lösningar ska bli billigare och mer lättillgängliga och klimatförstörande produkter dyrare och svårtillgängliga genom skatteväxling och policies.
  • Gör det svårt att göra fel. Fossil förbränning ska få ett bäst-före datum för bil, flyg och industri. Det ger en tydlig signal och god framförhållning för den snabba omställningen som krävs.
  • Vi har rätt till en tydlig information på viktiga produkter och tjänster och företag om klimatavtryck och klimatmål (om de är i linje med Paris-avtalet eller ej), så att vi kan fatta klimatvänliga beslut i vardagen – välja “1.5-graders-produker och företag”, välja bort “5-gradersprodukter och företag” och bidra till omställningen också på detta sätt.
  • Sverige ska bli en fossilfri världsutställning som visar att fossilfrihet ger den bästa välfärden och att lösningarna vi tar fram blir de mest eftertraktade i världen. På så sätt inspirerar vi bäst andra länder att öka sin takt för att nå Parisavtalet.
  • När vi tydligt ställt kompassen mot en hållbar framtid, så kan det ge våra barn och ungdomar tillbaka hoppet om en framtid. Detta är kanske den största välfärdsvinsten vi någonsin kan göra.

Vår “policy”

Föräldravrålet tar inte ställning till enskilda lösningar. Vi följer vetenskapen och ställer oss bakom experter och forskare inom området. Vi ser att vi kommer behöva alla lösningar som finns på bordet och fler därtill för att få ner utsläppen tillräckligt snabbt. Det kommer kräva att vi förändrar vårt sätt att leva men vi är helt övertygade om att denna resa kommer vara positiv för ungdomarna, barnen och oss själva. Det kan öka vår livskvalitet och välfärd och öppna upp för en ny epok som bygger på att vi lever i harmoni med livet på planeten istället för att utarma den i snabb takt.

Vi behöver skärpa ambitionerna helt enkelt och sluta “smådutta”. Vi tycker det är tråkigt att debatten ofta handlar om huruvida ett enskilt förslag är bra eller dåligt, där olika “sidor” ställer sig på tvären mot varandra och inte för konstruktiva samtal med varandra om hur vi ska komma framåt. Det finns många ohållbara normer i samhället idag som behöver brytas och för det krävs både teknikutveckling, beteendeförändringar och politiska styrmedel både av typen morötter och piskor.

Kontakta oss

Not readable? Change text. captcha txt