Frågor och svar angående gåva från Söderberg & Partners

Vad har Föräldravrålet fått för gåva?

Föräldravrålet har mottagit en gåva på en miljon kronor från Söderberg & Partners. Gåvan kommer att användas till att stötta vårt arbete för att se till att Sveriges klimatpolitik är i linje med vad vetenskapen kräver, samt till att engagera fler föräldrar i klimatomställningen.

Varför har ni fått en gåva?

Föräldravrålet har fått gåvan för att vi arbetar för ett bättre klimat för våra barn – en nyckelfråga då klimatkrisen redan i dag påverkar många barns liv och hälsa negativt. Söderberg & Partners delar varje år ut en del av sin vinst till aktörer som alla bidrar till ett bättre liv för barn och unga. Förutom Föräldravrålet stödjer Söderberg & Partners även Rädda Barnen, Barncancerfonden, Hoppets Stjärna, Barn Till Ensamma Mammor, FTS Säkra Varje Unge och Happy Child Foundation. Läs mer om deras samarbeten här.

Vad ska ni göra med pengarna?

En förutsättning för att kunna göra skillnad och påverka klimatpolitiken är att vi har tid och kraft att driva Föräldravrålet framåt. Pengarna kommer därför att gå till kommunikationsinsatser och projekt samt att betala några personer för att på deltid stötta upp den aktiva gruppen som i dag driver nätverket. Vår dröm är att så småningom kunna anställa några personer att driva organisationen framåt på heltid.

Varför tar ni emot pengar från företag?

Sedan starten 2012, drivs Föräldravrålet av en liten grupp föräldrar helt ideellt. Under de här åren har Föräldravrålet växt exponentiellt, till att idag vara en kraft att räkna med på klimatområdet. Att vi drivs av en liten grupp föräldrar på fritiden innebär dock att vi har mycket begränsad kapacitet att få organisationen att växa och utvecklas. Exempelvis får vi ofta tacka nej till projekt, uppdrag och medverkan i olika sammanhang för att vi som driver organisationen har hektiska familjeliv och andra dagjobb och därmed begränsad tid och ork. Vi bedömer att gåvan kommer att ge oss mycket större möjligheter att uppnå våra mål: att se till att Sveriges klimatpolitik är i linje med vad vetenskapen kräver, samt att ge fler föräldrar engagemang som alternativ till oro och frustration.

Vilka är Söderberg & Partners?

Söderberg & Partners är ett företag inom finans och försäkring som bedriver verksamhet inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Du kan läsa mer om Söderberg & Partners på deras hemsida.

Hur ser Söderberg & Partners hållbarhetsarbete ut?

Söderberg & Partners arbetar aktivt med att minska sin egen miljö- och klimatbelastning på olika sätt, bland annat genom att hållbarhetsutbilda rådgivare och analytiker, minska sina kontors energianvändning och användning av förbrukningsmaterial samt eftersträva miljövänliga transportsätt. Söderberg & Partners är dessutom det första företaget i Sverige att ha klimatpositiva medarbetare. Detta innebär i praktiken att Söderberg & Partners klimatkompenserar för alla anställda, i alla länder och under alla olika varumärken inom deras koncern både i jobbet på fritiden. Du kan läsa mer om Söderberg & Partners hållbarhetsarbete här.

Investerar Söderberg & Partners i fossilbolag?

Söderberg & Partners ser klimatfrågan som en av de viktigaste hållbarhetsfrågorna. För att uppnå de globala målen i Agenda 2030 måste världen ställa om ekonomin och samhället genom bland annat en utfasning av fossila bränslen och en ökad energieffektivisering. Deras eget fondbolag har därför valt att avstå från att investera i kolbolag som har 30% av omsättningen från förbränningskol. Denna exkluderingsstrategi kombineras med ett proaktivt påverkansarbete som de anser har större potential att driva på omställningen mot en hållbar framtid.

Som investerare i olika finansiella produkter har de även en indirekt påverkan att ta ansvar för. Detta innebär att de identifierar brister i produkternas hållbarhetsarbete samt stödjer förvaltarna att ta större hållbarhetshänsyn i sina beslut och vara aktiva ägare som driver bolagen i en mer hållbar riktning. Söderberg & Partners har regelbundna möten med olika förvaltare för att diskutera hållbarhetsfrågor och följer upp vad de gör konkret för att bolagen ska minska sin klimatpåverkan och bidra positivt till en hållbar utveckling.

Kan Söderberg & Partners påverka Föräldravrålets mål och syfte?

Nej, Föräldravrålets mål och syfte kan inte påverkas av en extern aktör. Däremot kommer gåvan att ge oss mer sprängkraft och kapacitet att driva organisationen framåt. 

Kan Föräldravrålet påverka Söderberg & Partners?

Ja, det hoppas vi. I alla våra samarbeten vill vi bidra till att lyfta klimatomställningen högre upp på agendan och få fler att förstå den inverkan som klimatkrisen har på våra barn. 

Kontakta oss

Not readable? Change text. captcha txt