Our Kids Climate

2015 startade Föräldravrålet det internationella nätverket Our Kids’ Climate. Tillsammans är vi 13 systerorganisationer från åtta länder (Peru, Australien, USA, England, Canada, Finland, Schweiz och Frankrike) som arbetar för att påverka den internationella klimatpolitiken. Under 2015 samlade Our Kids’ Climate in tusentals namnunderskrifter från hela världen. Underskrifterna lämnades sedan över till FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon på det internationella klimatmötet i Paris i slutet av november 2015. Our Kids’ Climate fortsätter nu samverka för en 100 procent förnybar framtid för våra barn.

Our Kids’ Climate har samma mission som Föräldravrålet: att föra fram barnens perspektiv i klimatfrågan.

Med hjälp av Our Kids’ Climate kan Föräldravrålet bland annat:

  • Driva internationella kampanjer och anordna större events
  • Höras och synas globalt i sociala medier, press, radio och TV med artiklar, multimedia, möten och tal
  • Nå till fler på Facebook
  • Utöka vårt redan stora nätverk med civilsamhället, media och med klimatprofiler
  • ge utrymme till fler kända, okända och alltid intressanta skribenter att höras i vår blogg

Our Kids’ Climate medlemsorgansiationer

Global Call for Climate Action

Climate Parents

Climate Parents (Finland)

Besteföreldres Klimataksjon

Climate Mama

Grands-Parents pour le climat - Suisse

Dear Tomorrow

Moms Clean Air Force

Mothers Out Front

No Planeta B

Canadian Parents for Climate Action

The 2050 Project

The Mothers Project

Kids for COP21

IndyACT

Kontakta oss

Not readable? Change text. captcha txt