Föräldravrålet gör partiernas klimatpolitik synlig!

Enkäten Klimatkompassen är ett initiativ från Världsnaturfonden WWF och FöräldravråletSyftet är att lyfta klimatfrågan på den politiska agendan och göra information om partiernas klimatpolitik tillgänglig för väljare inför valet. I enkäten ställer vi frågor till alla riksdagspartier om flera av de politikområden som klimatomställningen berör. Klimatkompassen omfattar totalt 33 frågor.Klimatkompassen 2018

Vi har utformat enkäten bland annat utifrån Naturvårdsverkets statistik och uppföljning av klimatmålen. Även när det gäller de så kallade konsumtionsbaserade utsläppen har vi utgått framförallt från Naturvårdsverkets arbete.

Enkäten skickades ut till partierna i april 2018. Svaren kom in under maj 2018. Vi följde upp inskickade enkätsvar med alla partierna, då vi bland annat kort diskuterade några av svaren och redde ut eventuella otydligheter.

 

Läs Klimatkompassen 2018

Läs vår bedömning av svaren!

Kontakta oss

Not readable? Change text. captcha txt