Mail till alla riksdagspolitiker hösten 2018

 In Föräldravrålet/blogg

Hej!

Jag heter Perikles Nalbantis och är talesperson för Föräldravrålet, ett nätverk av 25 000 föräldrar som vill se en vassare klimatpolitik för våra barns skull.

Först och främst, grattis till riksdagsplatsen! De närmsta fyra åren finns en stor möjlighet för dig att verka för att Generationsmålet ska bli verklighet: Att vi ska lämna över ett samhälle till våra barn där de stora miljöproblemen är lösta.

Visste du att 80 procent av Sveriges unga oroar sig för hur klimatförändringarna kommer att påverka deras och världens framtid? (Källa: WWF)

Föräldravrålet för barnens talan kring klimatet. Vi vill visa att det finns ett brett stöd från föräldrar för en mer ambitiös klimatpolitik som är i linje med vad vetenskapen kräver. Vi vill ge er politiker kraft och mod att ta de tuffa besluten. Vi kommer att backa er!

Här är tre saker som du kan sätta igång med direkt:

 1. verka för att skärpa klimatmålen i ljuset av den nya IPCC-rapporten.
 2. visa vilja att samarbeta partiöverskridande för klimatet
 3. våga sätta uppfyllandet av klimatmålen främst när det gäller konkreta beslut.

Den 8 oktober publicerades FN:s klimatpanel IPCC:s rapport om vikten att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader jämfört med 2 grader. En halv grad låter inte mycket men effekterna på vår livsmiljö blir enorma. Vid 2 graders uppvärmning riskerar exempelvis dubbelt så många djur och växtarter att dö ut jämfört med vid 1,5 grader. Flera hundra miljoner fler människor, en stor del av dem barn, kommer att vara tvungna att lämna sina hem på grund av översvämningar, torka och minskande skördar, om vi inte lyckas begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.

Även svenska ekosystem hotas i mycket stor utsträckning med mer nederbörd, fler kraftiga skyfall och ökat problem med skogsbränder, sanderosion, giftiga algblomningar och skadeinsekter. Närheten till Arktis gör också att Sveriges temperaturökning stiger mer än det globala medelvärdet. Vi ser redan tydliga negativa effekter, bland annat i norra Sverige, där exempelvis rennäringen, arter som fjällugglan och antalet snödagar hotas.

IPCC:s slutsats är att det fortfarande är möjligt att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader men det kommer krävas en gigantisk kraftansträngning från alla länder. Chanserna att begränsa uppvärmningen till under 2 grader uppskattas till cirka fem procent. Det är riktigt dåliga odds och det är lätt att tappa hoppet. Men det kan vi givetvis inte göra, för våra barns skull.

Det är nu det gäller, vi behöver höja ambitionerna markant. Politik handlar om att prioritera men klimat och miljö har länge prioriterats lägre än andra områden. Det är dags att prioritera rätt. Sätt klimatet först, det avgör våra möjligheter att fortsätta leva och utvecklas på den här planeten. Ingenting annat kan vara viktigare.

Jag kontaktar dig för att få svar på frågan: Kommer du att verka för att ditt parti under den här mandatperioden ska anta en ambitiös klimatpolitik i linje med vad vetenskapen faktiskt kräver? Svara gärna i vändande mejl direkt till mig.

Om du vill komma i kontakt med oss i Föräldravrålet är du mycket välkommen att höra av dig!

Det finns mycket skrivet om barn och klimatförändringar. Läs gärna nedan.

Vänliga hälsningar,

Perikles Nalbantis
Talesperson, Föräldravrålet
www.foraldravralet.se

Fakta om barn och klimat
 • 80 procent av Sveriges unga oroar sig för hur klimatförändringarna kommer att påverka deras och världens framtid.
 • Klimatförändringarna är den viktigaste samhällsfrågan i dag för unga 16–25 år.
 • Globalt beräknas barn komma att bära nära 90 procent av bördan av olika sjukdomar som klimatförändringar förväntas föra med sig och de fattigaste barnen kommer att drabbas värst.
 • Välkända orsaker till ökad barnadödlighet som diarrésjukdomar, malaria och undernäring, beräknas att förvärras av klimatförändringarna.
 • Luftföroreningar bedöms bli den vanligaste miljörelaterade orsaken till ökad barnadödlighet i världen år 2050 om inte kraftiga åtgärder vidtas för att minska utsläppen. Barn är särskilt utsatta för luftföroreningar, dels genom sin fysik, men också genom sina vardagliga rörelsemönster.
 • Högre temperaturer leder också till lägre födelsevikt hos nyfödda bebisar, en viktig hälsomarkör. Barn (särskilt spädbarn) är särskilt känsliga för extrem hetta då de har svårare att reglera sin kroppstemperatur. Därmed har de högre risk att må dåligt vid hetta och att drabbas av värmeslag.
 • I dagsläget är cirka 20–25% av unga vuxna i Sverige pollenallergiska. I och med ökande klimatförändringar förväntas pollensäsongen förlängas med förvärrade symtom som följd.
 • Klimatförändringarna förvärrar barnastma. Marknära ozon, rök från skogsbränder, värmeböljor och högre pollennivåer bidrar till att trigga barnastma.

Källor:

 • WWF Sifoundersökning om klimat 2013, WWF Klimatbarometern 2017
 • ”Luft och miljö, Barns hälsa”, Rapport från Naturvårdsverket, 2017
 • ”Climate Change and Children”, UNICEF
 • “Climate Change and Global Child Health”, Pediatrics, 2018
 • “Global Climate Change and Children’s Health”, Pediatrics, 2015
 • “How does climate change affect asthma” Moms Clean Air Force factsheet
Recent Posts
Kontakta oss

Not readable? Change text. captcha txt