Möt föräldravrålaren Maria Wolodarski

 In mötFV

Foräldravrålare Maria Wolodarski

Läkare och snart en ettårig Föräldravrålare, Maria berättar om varför hon gick med och ger samtidigt tips på hur du kan minska din klimatpåverkan!

Hur länge har du varit med i Föräldravrålet?

Sedan sommaren 2017. 

Varför är du engagerad i Föräldravrålet?

Jag drabbades av ett uppvaknande hur vi inklusive jag själv förstör så mycket omkring oss utan att vi egentligen reflekterar över det då våra ogynnsamma beteenden och livsstil blivit så cementerade och oemotsagda. Jag kände att jag ville försöka vända den ibland påträngande uppgivenheten till att försöka göra något för att bidra till att våra beteenden kan få förutsättningar att ändras till det bättre. Därutöver känner jag ett ansvar att allt vackert ska få bestå till nästa generation och ett ansvar att försöka att inte vara för stor del av och överföra de ogynnsamma beteendena till barnen.

Vad gör du för att minska din klimatpåverkan?

Avstår resor med flyg, köper inte kött, reser gärna med kollektivtrafiken i stan, försöker handla second hand eller vintage så långt det går, handlar ekologiskt och lokalt/nationellt producerat och om det inte är möjligt endast ekologiskt, försöker tänka på min egen el-och vattenförbrukning samt så långt det är möjligt vilka aktörer jag väljer, försöker se över sparande även om just det inte på något sätt är helt enkelt. 

Dina bästa tips för den som vill leva klimatsmart?

Som det tyvärr ser ut nu, att det inte kommer naturligt i vardagen att leva klimatsmart, är nog det första tipset att bestämma sig för att man vill minska sin klimatpåverkan samt att börja reflektera över sina beteenden. Sedan kan man ju börja med B’na (bilen, biffen, bostaden och börsen) och tänka över hur man själv kanske kan göra förändringar i sin vardag med hjälp av dem.

Vad skulle underlätta för dig att göra rätt i vardagen?

Betydligt bättre märkningar om vilk>en påverkan varor faktiskt har på klimatet, samt bättre vedertagna certifieringar, märkningar av det som är bra. Högre priser på resor, flyg, konsumtionsvaror, som är dåliga för klimatet . Frekvent information om hur man ska göra ”rätt” samt mer undervisning till barnen via skolan, så man inte behöver ta lika mycket ansvar själv som förälder. Bättre tågförbindelser.

Recent Posts
Kontakta oss

Not readable? Change text. captcha txt