Pressmeddelande: Tre av fyra svenskar vill se klimatplaner innan valet

 In Pressmeddelanden

Tre av fyra svenskar (73 procent) uppger att det är viktigt att partierna – innan valet – presenterar konkreta åtgärdsförslag för att minska klimatutsläppen. Det visar en undersökning som Sifo genomfört på uppdrag av Världsnaturfonden WWF, Föräldravrålet och Naturskyddsföreningen.  

– Jag tror att väljarna är trötta på de politiska skyttegravar som allt för ofta uppstår. Nu vill man se konkreta klimatpolitiska förslag för att kunna fatta ett medvetet val i september i år, säger Ola Hansén, klimatexpert på Världsnaturfonden WWF.

Undersökningen visar på att intresset för frågan är relativt högt oavsett de svarandes partitillhörighet. Fyra av fem rödgröna väljare (s+v+mp) och nära tre av fyra alliansväljare (m+c+l+kd) uppger att det är ganska eller mycket viktigt med konkreta klimatförslag från partierna inför valet.

–  Vi vet att klimatomställningen engagerar väljare från vänster till höger. Inte minst hos alla oss föräldrar som vill se kunna se våra barn i ögonen och säga att vi gjorde allt för att stoppa klimatförändringarna, säger Frida Berry Eklund, talesperson för Föräldravrålet.

Undersökningen visar också en markant skillnad mellan kvinnor och män i hur viktigt det är att se konkreta klimatåtgärder från partierna. Medan åtta av tio kvinnor tycker att det är ganska eller mycket viktigt, är siffran sex av tio för män.

– SOM-institutet har slagit fast att klimatkrisen är det svenskarna oroar sig allra mest för. Det är politikens skyldighet att möta den oron, och väljarna förväntar sig verkstad av våra nationella och globala klimatmål, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

För mer information, kontakta:

  • Ola Hansén, Klimatexpert, Världsnaturfonden WWF, 070-280 80 33, ola.hansen@wwf.se
  • Frida Berry Eklund, talesperson, Föräldravrålet, 073-620 08 13, frida@foraldravralet.se
  • Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen, via press- och PR-chef Anna Havula: 070-87 03 700

Fler resultat ur undersökningen:

  • Mest angelägna att få partierna att presentera konkreta förslag för att minska klimatutsläppen är de som, om det hade varit val i dag, hade röstat på Miljöpartiet (100 procent), Centerpartiet (92 procent), Feministiskt Initiativ (92 procent) och Socialdemokraterna (85 procent). Minst angelägna är de som uppger att de skulle ha röstat på Sverigedemokraterna om det varit val i dag, där siffrorna visar att varannan Sverigedemokrat (47 procent) tycker att det är ganska eller mycket viktigt att partierna presenterar konkreta åtgärdsförslag för klimatet.
  • Fyra av fem invånare i Östra Mellansverige (79 procent), tre av fyra invånare i Norra Sverige (75 procent) och tre av fyra boende i Stockholmsområdet (74 procent) uppger att det är ganska eller mycket viktigt att partierna presenterar konkreta förslag för att minska klimatutsläppen. Lägst intresse för frågan ses i Sydsverige där 64 procent uppger att det är ganska eller mycket viktigt.
  • Kvinnor över 65 år samt unga kvinnor mellan 18–29 år är de som brinner för frågan mest; 87 respektive 86 procent uppger att det är ganska eller mycket viktigt att partierna presenterar konkret klimatpolitik. Bland män över 65 år och unga män 18–29 år är motsvarande siffra 68 respektive 77 procent. Generellt sett är kvinnorna, oavsett ålder, mer angelägna om konkret klimatpolitik än vad männen är, 81 procent respektive 64 procent.

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo på uppdrag av Världsnaturfonden WWF, Föräldravrålet och Naturskyddsföreningen. Totalt genomfördes 1001 onlineintervjuer under perioden 5–13 mars 2018. Frågan som ställdes var: ”Hur viktigt tycker du det är att partierna, inför valet, presenterar konkreta åtgärdsförslag för att minska klimatutsläppen?”. Svarsalternativ: Mycket viktigt, ganska viktigt, inte så viktigt, inte alls viktigt, tveksam/vet ej.

Recent Posts
Kontakta oss

Not readable? Change text. captcha txt