Regeringens klimathandlingsplan bryter mot Barnkonventionen

 In Föräldravrålet/blogg, Nyheter

I december förra året presenterade regeringen sin klimathandlingsplan för innevarande mandatperiod. Den här planen är superviktig för att se till att Sveriges utsläpp snabbt minskar och vi ställer om till ett hållbart samhälle.

Klimatpolitiska rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan vars roll det är att granska och utvärdera klimatpolitiken och se till att planen följer lagen. I dagarna kom deras bedömning av regeringens klimathandlingsplan.

Deras slutsats: handlingsplanen är ingen handlingsplan – den bryter därmed mot klimatlagen! Det är allvarligt. Planen innehåller 132 punkter men det finns inga beräkningar om hur mycket utsläppsminskningar åtgärderna leder till. Därför går det inte att säga huruvida åtgärderna kommer att uppnå klimatmålen om att nå nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2045.

Klimatpolitiska rådet har därför gjort jobbet och själva analyserat planen och kommit fram till att de sammantaget troligtvis tar oss max 2/3 av vägen den här mandatperioden. Det är tydligt att vi måste skruva upp ambitionsnivån rejält! Den här planen duger inte och bryter både mot klimatlagen och partiernas vallöften.

Dessutom är det så att de nuvarande klimatmålen inte är i linje med vad som faktiskt krävs för att säkra våra barns klimat. Enligt dessa ska utsläppen minska med 5–8 procent per år men ska vi upp till en nivå som är i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål behöver utsläppen i samhället minska med minst 10–15 procent per år.

Barnkonventionen säger bland annat att alla barn har rätt till liv och utveckling och att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. Är den här planen i linje med ett säkert klimat för våra barn? Nej.

Genom att inte kunna visa hur handlingsplanen leder till att vi når våra klimatmål – mål som dessutom inte är tillräckliga – så bryter regeringen i förlängningen, inte bara mot klimatlagen, men också mot Barnkonventionen.

Vad tycker vi är bra med planen?

  1. Många åtgärder. Det är en lång lista på planer som berör många av de viktiga områden där vi behöver agera.
  2. Brett politiskt stöd. Det är bra att det finns en bred politisk enighet bakom planen.
  3. En öppen process. Det är bra att vi och andra miljö- och klimatorganisationer har blivit inbjudna att tycka till om planen i olika steg i processen.

Vilken är vår kritik mot planen?

  1. Den bryter mot Barnkonventionen. Barnkonventionen säger bland annat att alla barn har rätt till liv och utveckling och att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. Genom att inte kunna visa hur handlingsplanen leder till en klimatpolitik i linje med vetenskapen bryter regeringen mot Barnkonventionen.
  2. Planen är inte en handlingsplan. Den saknar övergripande nyckelstrategier och detaljer om vem som ska göra vad och när, för att målet ska nås. Planen visar inte hur den sammantaget når upp till klimatmålen.
  3. Åtgärderna räcker inte. Experter bedömer att planen tar oss ungefär 2/3 väg mot klimatmålen. Det saknas alltså 1/3 av utsläppsminskningar.
Recent Posts
Kontakta oss

Not readable? Change text. captcha txt