Sluta tala om framtida generationer!

 In Föräldravrålet/blogg
Andreas Jonsson, Push

Andreas Jonsson, Push

1987. Fyra år kvar tills jag föds. På FNs initiativ utarbetar den så kallade Brundtland-kommissionen en definition av hållbar utveckling: “Utveckling som möter dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att möta sina”.

1992. Jag är ett år. Min generation är född. Samma år resulterar en FN-konferens i Rio i ett dokument som heter Agenda 21. Vi får därmed en handlingsplan för det 21:a århundradet, och människor tycker sig äntligen känna förändringens vindar. Agenda 21 beskriver vägen till en hållbar samhällsutveckling. Den betonar vikten av lokalt engagemang, och i Sverige beslutas att vi ska ha ett Agenda 21-kontor i varje kommun.

2007. Jag är 16 år. FNs klimatforskarpanel IPCC släpper sin fjärde lägesrapport, och allt tyder på att jordens klimat kommer att förändras inom en närmare framtid än vi tidigare trott var möjligt. Sedan dess har fler forskningsrapporter tillkommit. För varje ny rapport framstår hotet som allt mer överhängande, och det samlade budskapet är tydligt: Nu är det verkligen bråttom. Klimatförändringarna kommer att ske under min livstid, kanske inom den pågående politiska mandatperioden. Vi borde inte längre kunna skjuta problemet ifrån oss.

2010. Jag är 19 år. Greenpeace släpper sin rapport “Energy [R]evolution”, som presenterar hur EU med lätthet skulle kunna ställa om till nära 100 % förnybar energiproduktion till år 2050. Rapporten är ett solklart exempel på att lösningarna redan finns – men att vi ändå väljer att fortsätta i samma gamla hjulspår.

2012. Jag är 21 år. Vi har kommit en bra bit in på det 21:a århundradet, det århundrade då jag kommer att leva större delen av mitt liv. Redan idag ser vi klimatförändringar runt om i världen, i form av värmeböljor, extrema oväder och en stigande havsnivå. Förändrade temperaturer och väderförhållanden, konflikter om mat och vatten, jakten på säkrad jordbruksmark för framtiden – allt detta ser vi redan idag. Klimatförändringarna och dess konsekvenser sker här och nu.

2013. Jag hör nu våra politiker tala om “framtida generationer”. Det förbryllar och skrämmer mig – vet de inte vilka de talar om?

Omständigheterna har förändrats rejält sedan 1987. Det handlar nämligen inte om ”framtida generationer” längre. Redan 1991, fyra år efter Brundtland, föddes jag. Min generation upphörde därmed att tillhöra de ”framtida”.

Så sluta tala om avlägsna generationer. Tala om nutida generationer, tala med oss. Vi existerar i allra högsta grad, och klimatförändringarna är redan här.

Andreas Jonsson
PUSH Sverige – Plattformen där unga samarbetar för hållbarhet.
PUSH samlar unga från hela landet som tillsammans vill kämpa för ett verkligt hållbart Sverige. Liksom Föräldravrålet kommer vi framöver att vråla för vår framtid, fast i verkliga vrål: www.klimatskriket.wordpress.com

Recent Posts
Kontakta oss

Not readable? Change text. captcha txt