Statsminister Föräldrik Vrålfeldts tal på Nobelfesten

 In Föräldravrålet/blogg
Drömmen om en visionär och modig Statsminister.

Drömmen om en visionär och modig Statsminister.

Lyssna på talet av Föräldrik Vrålfeldt

Ers kungliga högheter, högt ärade pristagare och kära gäster.

Det var 112 år sedan det första Nobelpriset delades ut, sedan Alfred Nobel testamenterat sin förmögenhet till eftervärldens fromma. Han ville bidra till kommande generationers utveckling och lämna sitt eget avtryck i historien. Lika många år in i framtiden hamnar vi på år 2125. Om vi skulle låta utsläppskurvan fortsätta uppåt, så riskerar jordens temperatur vid det laget höjas så mycket som sex grader – en ekologisk katastrof och oförenligt med mänsklig civilisation.

Det kan inte varit det som var Alfred Nobels dröm. 150 år av teknisk utveckling och sedan adjö?

Vi är samlade här i dag som en hyllning till människans bästa sidor.
Hennes vilja att föra utvecklingen framåt, att lämna något bättre till kommande generationer. Nobelfestligheterna är ett konkret resultat av den drivkraften. Och vi önskar att dessa fester ska kunna fortsätta flera hundra år till.

Som vi alla vet är världen i ett krisläge. Klimatförändringarna som hänger över oss är ett långt större hot än något krig har varit, och mobiliseringen måste börja omedelbart. Vi har väntat alltför länge med att mota undan de destruktiva krafterna. Fienden ser inte ut som vi är vana vid.

Därför är det med glädje jag ser er alla samlade här i Stockholm.
Som det lilla land vi är brukar vi försöka sätta oss på kartan, spela en roll i de stora händelserna. Och vi tror att vi kan inspirera er att ta med till era hemländer, att det är fullt möjligt med en snabb och beslutsam omställning. Det är bara vår vilja det hänger på. Vi kommer få göra vissa uppoffringar. Men det är inte vapen vi ska tillverka. Vi behöver inte skicka ut unga män att dö på slagfältet.

Sveriges högsta politiska församling har i full enighet antagit en plan för att skära ner klimatutsläppen och bli koldioxidneutrala till år 2020. Det är de sju år världen har på sig för att vända kurvan och ha en chans att klara tvågradersmålet. Planen för nedrustning av fossilberoende transporter är bara ett exempel. Och som noterat är den delikata Nobelmiddagen i dag helt vegetabilisk.

Precis som Alfred Nobel ville att hans tillgångar skulle komma andra till del, inser vi att Sverige är ett förhållandevis rikt land som länge haft avancerad industri, hög levnadsstandard och bidragit till utsläpp mer än vår rimliga andel. Därför är det självklart för oss att ta täten.

Kunskapen om klimatförändringarna har vi fått genom massiv forskning. Redan 2007 fick IPCC Nobels fredspris. Forskarna har tagit fram kunskapen, nu är det upp till oss att förvalta den. Kampen mot klimatförändringarna är det viktigaste fredsarbete vi kan bedriva.

Vi hoppas kunna inspirera världen till en omställning mot ett hållbart samhälle, som ska räcka många generationer, och kan hålla såväl vårt som Alfred Nobels minne högt. Precis som ni ärade pristagare inspirerar med ert envisa och ödmjuka sökande efter kunskap och sanning.

Skål!

Lyssna på talet av Föräldrik Vrålfeldt
Inläsning av skådespelaren Isak Hjelmskog.
Ljudproduktion: Perikles Nalbantis

Recent Posts
Kontakta oss

Not readable? Change text. captcha txt