Har du svårt att veta hur du ska skriva till dina vänner när du tipsar om Föräldravrålet? Här kommer tre utkast/förslag som du kan utgå ifrån, om du vill.

Jag oroar mig för klimatförändringarna. De allra flesta forskare är överens om att klimatet kommer att förändras påtagligt, och detta inom en snar framtid, det sker faktiskt redan nu.

Därför är det viktigt att vi gör vad vi kan för att klimatförändringarna ska bli så små som möjligt. En del kan vi göra själva, men för många förändringar krävs stora politiska beslut, som gör det lättare att leva klimatvänligt.

Jag tycker inte politikerna tar klimatfrågan på tillräckligt stort allvar. Jag vill att politikerna ska visa mod. Därför har jag skrivit på Föräldravrålets upprop. Om vi blir många som skriver på så kan vi visa politikerna att de har folkets mandat att agera i klimatfrågan.

Föräldravrålet är till för föräldrar, mor- och farföräldrar, mostrar, farbröder, kusiner, vänner och alla andra som bryr sig om barn och som känner ett ansvar för den värld barnen ska växa upp i.

Därför vill jag gärna att du också skriver på och hjälper till att sprida Föräldravrålets upprop. Gå in på www.foraldravralet.se och skriv på!

Tack!


Jag har skrivit på Föräldravrålets upprop. För jag tycker det är för mycket snack och för lite verkstad. Klimathotet är på riktigt och det angår oss alla. Framförallt alla våra barn, som kommer växa upp i en annan värld än vår. De kan inte ta förgivet det vi har idag. Så politiker, jag vill ge er mod att agera. Nu. Inte med småduttande. Sätt ordentlig fart. Det kvittar vilken politisk färg ni har. Samarbeta. Lyssna på experterna, forskarna och skruva upp ambitionerna och omställningstakten. Rejält.

Uppropet jag skrivit på uppmanar våra politiker till tre enkla punkter:

  1. Prioritera klimatomställningen.
  2. Gör oss till ett föregångsland.
  3. Gör det lätt för mig att göra klimatsmarta val i varda’n.

Jag tycker det är tre enkla och tydliga krav som många kan ställa sig bakom. Och jag vill att du gör det också. Så vi blir många och kan ge politikerna mod och stöd att agera.


Jag heter X och jobbar som lärare. Jag har skrivit på Föräldravrålets upprop för att jag vill att min dotter ska få uppleva världen såsom jag har gjort. Skriv på du med! Det gör skillnad.

Kontakta oss

Not readable? Change text. captcha txt