Vi är fler än vi tror

 In Föräldravrålet/blogg

Gästbloggare: Catarina Rolfsdotter-Jansson

De flesta av oss vill faktiskt rädda planeten, även om vi kanske inte tror att det är så. Det finns flera studier gjorda kring vilka värderingar vi människor tycker är viktiga. Common Cause Foundation i Storbritannien – en stiftelse som arbetar med att sprida forskning om kulturella och sociala värderingar för att skapa ett mer hållbart samhälle – presenterade 2016 en undersökning i vilken de intervjuat 1 000 personer om vad de tycker är viktigt i livet.  74 procent svarade att altruistiska och medkännande värderingar, som rättvisa och omsorg om andra och om naturen, var viktigast för dem. 77 procent svarade att de trodde att andra var mer själviska i sina värderingar, att de främst värdesatte sådant som makt, pengar och status.

Common Cause Foundation förklarade detta med att media främst lyfter fram girighet, våld och annat själviskt beteende, och som journalist vet jag att konflikt och drama lockar mer än positiva nyheter. Journalister vill skapa förändring genom att beskriva konflikter, inte genom att beskriva förändring som redan löst problem. Men detta resonemang riskerar, precis som professor Hans Rosling så förtjänstfullt visade, leda till att vi tror att det är värre ställt än vad det är med världens tillstånd. Roslings oerhört populära föreläsningar tydliggjorde att mycket av den globala utvecklingen är positiv. Det är viktigt att lyfta fram dessa positiva förändringar så att vi får ork och hopp att fortsätta kämpa.

För när vi upplever att fler gör något för en mer hållbar framtid orkar vi själva göra ännu mer. Vi inspirerar och inspireras. Vi behöver också prata mer konkret om hur framtiden kan se ut. Vi behöver visioner, tydliga bilder av hur ett gott liv kan te sig – utan hög konsumtion, onödiga flygresor, utan bilar som drivs av fossila bränslen. Vi behöver visualisera ett samhälle där statusjakt inte längre leder till för mycket arbete och utmattningssyndrom för alltför många, samtidigt som många lever i utanförskap och saknar arbete och sammanhang.

Vi vet att vi kan göra underverk tillsammans. Vi har tydliga exempel i nutid: senast hur vi engagerade oss under den stora flyktingvågen hösten 2015 och tidigare bland annat hur vi mobiliserade engagemang, kärlek och pengar efter tsunamikatastrofen. Då rörde det sig om snabba förlopp och om humanitära frågor, nu är det en långsamt pågående förstörelse av vårt hem planeten som kommit till ett läge där vi måste agera i stort och i smått.

Vi kan ställa om till ett mer hållbart samhälle tillsammans. Och må bra på köpet. Inom många områden har vi i Sverige redan tagit täten och vi har både kunskapen och resurserna för att fortsätta det arbetet. Vad kan du göra för att bygga vägen till det hållbara liv vi nu måste ställa om till och hur får du beslutsfattare att bygga den med dig? Vad behöver du släppa taget om? Vad kan du göra annorlunda, vilka kan du samarbeta med?

————————-

 

Texten är hämtad ur inledningskapitlet i  Catarina Rolfsdotter-Janssons (en av Föräldravrålets talespersoner ) nya bok ”HANDBOK FÖR EN HÅLLBAR MÄNNISKA – så tar du hand om planeten och dig själv samtidigt” som kommer ut i januari.

Recent Posts
Kontakta oss

Not readable? Change text. captcha txt