Vilken sida väljer du och ditt företag att stå på?

 In Föräldravrålet/blogg
Markus Ekelund

Markus Ekelund

Dagens Industri lyfte i förra veckan flera klimatrelaterade nyheter.

En av dem beskrev H&M Conscious initiativ som uppmanar alla att rösta på vilken av jordens fem stora utmaningar initiativets 500 miljoner kronor ska gå till.

H&M’s VD Karl-Johan Persson vet naturligtvis att denna insats även gynnar affärerna. Initiativet ökar både stoltheten bland de anställda och kundernas lojalitet. H&M står också bättre rustade för att hantera kritiken när de inte lyckats göra helt rätt (som i Bangladesh).

Detta är ett tydligt exempel på att vi alla kan och måste ta ansvar och börja bidra!

"H&M:s kunder styr satsning på bistånd"

“H&M:s kunder styr satsning på bistånd”

Det finns tre viktiga argument för företag att ta ett aktivt ansvar i klimatfrågan (utöver att rädda jorden för kommande generationer såklart):

1) Det är en tidsfråga innan politiken på allvar kommer införa nya och högre avgifter på till exempel koldioxidutsläpp.

2) Klimateffekterna är redan här med framförallt mer och mer extremt väder vilket orsakar problem i varuflöden och produktionsstörningar, vilket snabbt kan leda till stora kostnader om man inte klimatanpassat sig.

3) Kunder, ägare och anställda ställer allt högre krav på att företagen har en långsiktig syn på sitt företagande och att affärsmodellerna kommer hålla även om 50 – 100 år.

Den senaste forskningen gör det omöjligt att blunda. Som företagsledare gäller nu att trycktesta dina affärsmodeller utifrån ett hållbarhetsperspektiv så att även dina barn kan ha glädje av dina produkter och tjänster.

Vill du bidra till att vi klarar den snabba omställning som krävs för att undvika en överhettad jord föreslår jag att du också börjar kräva av våra politiker att ställa högre krav på näringslivet i klimatfrågan. Vi har till 2020 på oss att vända utsläppskurvorna som just nu pekar åt fel håll!

Markus Ekelund
VD 2050 Consulting och pappa till Anton 12 år och Oscar 8 år

Recent Posts
Kontakta oss

Not readable? Change text. captcha txt